Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000michalská3431 SGWaAP
0.192Michalský5895 SGWaAP
0.383michalská_brána1403 SGWaAP
0.403Uršulínsky562 SGWaAP
0.434Kapitulský2609 SGWaAP
0.438Klariský860 SGWaAP
0.453klariská655 SGWaAP
0.454Sedlársky564 SGWaAP
0.470župné_námestie1291 SGWaAP
0.484Kapucínsky1093 SGWaAP
0.487sedlárska642 SGWaAP
0.492františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.493Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.494Župný_námestie1498 SGWaAP
0.495Mäsiarsky927 SGWaAP
0.498Kollárovo_námestie2096 SGWaAP
0.499Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP