Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000metodologické1251 SGWaAP
0.365sociologické2225 SGWaAP
0.388lingvistické1174 SGWaAP
0.410metodologický5721 SGWaAP
0.423empirické3018 SGWaAP
0.426teoretické13914 SGWaAP
0.450metodologická3939 SGWaAP
0.465literárnohistorické615 SGWaAP
0.473terminologické1194 SGWaAP
0.474obsahové4006 SGWaAP
0.475filozofické10273 SGWaAP
0.482politologické715 SGWaAP
0.483metodologicky1385 SGWaAP
0.490literárnovedné743 SGWaAP
0.496metodologické_východisko614 SGWaAP
0.497interdisciplinárne1274 SGWaAP
0.506ontologické573 SGWaAP
0.511pojmové1317 SGWaAP
0.511sémantické1948 SGWaAP
0.513jazykovedné1463 SGWaAP
0.526didaktické1701 SGWaAP
0.527teoretické_východisko3251 SGWaAP
0.531antropologické1180 SGWaAP
0.531faktografické449 SGWaAP
0.537dialektické768 SGWaAP