Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000metodika74707 SGWaAP
0.347metodológia14211 SGWaAP
0.476Metodika1577 SGWaAP
0.571evaluácia2486 SGWaAP
0.575analýza455613 SGWaAP
0.587metodický20048 SGWaAP
0.599metodický_pokyn8030 SGWaAP
0.624analytická23522 SGWaAP
0.625predikcia9780 SGWaAP
0.631vyhodnocovanie29026 SGWaAP
0.636metodická15489 SGWaAP
0.637empirická6297 SGWaAP
0.637teoretické_východisko3251 SGWaAP
0.638komparatívna3074 SGWaAP
0.638evalvácia1363 SGWaAP
0.642stratégia316019 SGWaAP
0.643metodologický5721 SGWaAP
0.646komparácia6591 SGWaAP
0.647kategorizácia15356 SGWaAP
0.650metrika5011 SGWaAP
0.650štatistická23894 SGWaAP
0.651metóda680261 SGWaAP