Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000metodik5130 SGWaAP
0.492metodické8569 SGWaAP
0.519metodička2485 SGWaAP
0.547metodická15489 SGWaAP
0.555konzultant33790 SGWaAP
0.584koordinátor52905 SGWaAP
0.605odborný_garant9910 SGWaAP
0.612referent18292 SGWaAP
0.623gestor6525 SGWaAP
0.627projektový_manažér14106 SGWaAP
0.630lektor76508 SGWaAP
0.646metodicky5797 SGWaAP
0.653metodika74707 SGWaAP
0.654výchovný_poradca7145 SGWaAP
0.658metodicky_usmerňovať1043 SGWaAP
0.661garant28597 SGWaAP
0.661metodické_usmerňovanie640 SGWaAP
0.661vedúci139633 SGWaAP
0.664kariérový_poradca673 SGWaAP
0.664metodický20048 SGWaAP
0.667odborný251245 SGWaAP
0.674pedagóg189236 SGWaAP