Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000metodicky_usmerňovať1043 SGWaAP
0.372metodické_usmerňovanie640 SGWaAP
0.546metodicky5797 SGWaAP
0.551koordinovať37222 SGWaAP
0.585vypracúvať9228 SGWaAP
0.589metodická15489 SGWaAP
0.606metodické8569 SGWaAP
0.608usmerňovať27266 SGWaAP
0.631gestorovať427 SGWaAP
0.637územná_pôsobnosť3132 SGWaAP
0.648poverené2704 SGWaAP
0.649zabezpečovanie47736 SGWaAP
0.653usmerňovanie7804 SGWaAP
0.656gestor6525 SGWaAP
0.658metodik5130 SGWaAP
0.669poradný_orgán11401 SGWaAP
0.671poverená24043 SGWaAP
0.674vypracovávať10095 SGWaAP