Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000metodicky5797 SGWaAP
0.546metodicky_usmerňovať1043 SGWaAP
0.588koordinovať37222 SGWaAP
0.595systematicky41005 SGWaAP
0.597organizačne18822 SGWaAP
0.606metodologicky1385 SGWaAP
0.608didakticky1077 SGWaAP
0.617metodická15489 SGWaAP
0.618odborne52262 SGWaAP
0.630metodické8569 SGWaAP
0.646metodik5130 SGWaAP
0.648usmerňovať27266 SGWaAP
0.652koncepčne7179 SGWaAP
0.663analyticky2682 SGWaAP
0.671inštitucionálne1880 SGWaAP
0.672cieľavedome9279 SGWaAP
0.673byrokraticky876 SGWaAP
0.680kvalifikovane4963 SGWaAP
0.681erudovane729 SGWaAP
0.683plánovite1097 SGWaAP
0.688personálne8416 SGWaAP
0.690projektovo1162 SGWaAP
0.698metodika74707 SGWaAP
0.705metodický20048 SGWaAP
0.710komplexne38711 SGWaAP