Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000metodický20048 SGWaAP
0.411Metodický1322 SGWaAP
0.460metodická_príručka4361 SGWaAP
0.468didaktický10125 SGWaAP
0.496metodická15489 SGWaAP
0.500edukačný14563 SGWaAP
0.509metodické8569 SGWaAP
0.509učebný39727 SGWaAP
0.536metodický_pokyn8030 SGWaAP
0.542výučbový5643 SGWaAP
0.573Metodika1577 SGWaAP
0.587metodika74707 SGWaAP
0.589metodologický5721 SGWaAP
0.590konzultačný3948 SGWaAP
0.603vzdelávací140094 SGWaAP
0.607didaktická14170 SGWaAP
0.608poradenský5969 SGWaAP
0.613odborný251245 SGWaAP
0.621plánovací5693 SGWaAP
0.621koncepčný10883 SGWaAP
0.624projektové_vyučovanie3511 SGWaAP
0.625metodické_usmernenie4698 SGWaAP