Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000metodické_usmerňovanie640 SGWaAP
0.372metodicky_usmerňovať1043 SGWaAP
0.531metodická15489 SGWaAP
0.549zabezpečovanie47736 SGWaAP
0.553Koordinácia554 SGWaAP
0.573metodické8569 SGWaAP
0.576Zabezpečovanie423 SGWaAP
0.579usmerňovanie7804 SGWaAP
0.598Vykonávanie1028 SGWaAP
0.627gestorstvo654 SGWaAP
0.632organizačné_zabezpečenie5429 SGWaAP
0.633poverené2704 SGWaAP