Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000metodické8569 SGWaAP
0.451Metodický1322 SGWaAP
0.472metodická15489 SGWaAP
0.492metodik5130 SGWaAP
0.505pedagogické16374 SGWaAP
0.509metodický20048 SGWaAP
0.519odborné114834 SGWaAP
0.531osvetové2961 SGWaAP
0.536vzdelávacie21238 SGWaAP
0.565organizačné14868 SGWaAP
0.570edukačné2684 SGWaAP
0.573metodické_usmerňovanie640 SGWaAP
0.583predmetová_komisia4008 SGWaAP
0.590Štátny_pedagogický3767 SGWaAP
0.592regionálne62376 SGWaAP
0.593bibliografické651 SGWaAP
0.593konzultačné2666 SGWaAP
0.593koordinačné6721 SGWaAP
0.594pedagogický74748 SGWaAP