Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000metodická15489 SGWaAP
0.472metodické8569 SGWaAP
0.496metodický20048 SGWaAP
0.531metodické_usmerňovanie640 SGWaAP
0.547metodik5130 SGWaAP
0.549lektorská3230 SGWaAP
0.556metodologická3939 SGWaAP
0.561edičná6272 SGWaAP
0.568odborná494063 SGWaAP
0.578bibliografická3069 SGWaAP
0.583výchovná24776 SGWaAP
0.585Metodický1322 SGWaAP
0.589metodicky_usmerňovať1043 SGWaAP
0.589pedagogická69269 SGWaAP
0.609edukačná12127 SGWaAP
0.610vzdelávacia87869 SGWaAP
0.611koncepčná8431 SGWaAP
0.617metodicky5797 SGWaAP
0.618projektová30224 SGWaAP
0.625publikačná5528 SGWaAP
0.628obsahová_náplň4272 SGWaAP
0.634didaktická14170 SGWaAP
0.634systematická21770 SGWaAP