Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000metodička2485 SGWaAP
0.479riaditeľka212781 SGWaAP
0.491referentka6387 SGWaAP
0.509tajomníčka9637 SGWaAP
0.519metodik5130 SGWaAP
0.531pedagogička11781 SGWaAP
0.534koordinátorka18026 SGWaAP
0.536pracovníčka66223 SGWaAP
0.542vedúca5190 SGWaAP
0.546inšpektorka2508 SGWaAP
0.563lektorka23518 SGWaAP
0.570garantka1145 SGWaAP
0.570zriaďovateľka601 SGWaAP
0.572výchovná_poradkyňa2105 SGWaAP
0.576knihovníčka7533 SGWaAP
0.578konzultantka4692 SGWaAP
0.583projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.588Odbor_školstvo1888 SGWaAP
0.594Iveta51821 SGWaAP
0.596odborná_garantka862 SGWaAP
0.597zástupkyňa46643 SGWaAP
0.600Darina23395 SGWaAP
0.601ekonómka8033 SGWaAP
0.602Renáta28345 SGWaAP