Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000metalurgický1486 SGWaAP
0.326hutnícky5309 SGWaAP
0.408strojársky10701 SGWaAP
0.440petrochemický1880 SGWaAP
0.447kovospracujúci1028 SGWaAP
0.454oceliarsky2425 SGWaAP
0.454gumárenský1105 SGWaAP
0.456zlievarenský517 SGWaAP
0.467kombinát2959 SGWaAP
0.469drevospracujúci1525 SGWaAP
0.475metalurgická787 SGWaAP
0.495gumárenský_priemysel778 SGWaAP
0.498metalurgia3106 SGWaAP
0.502petrochemický_priemysel1049 SGWaAP
0.515papierenský2836 SGWaAP
0.517elektrotechnický8231 SGWaAP
0.525petrochémia1003 SGWaAP
0.533oceliareň6912 SGWaAP
0.534hutníctvo6626 SGWaAP
0.546elektrárenský1281 SGWaAP
0.547kožiarsky1684 SGWaAP
0.548hutnícke1121 SGWaAP
0.549zlievarenstvo496 SGWaAP
0.551strojársky_priemysel3570 SGWaAP