Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000metalurgická787 SGWaAP
0.448zlievarenská748 SGWaAP
0.475metalurgický1486 SGWaAP
0.513hutnícka5841 SGWaAP
0.520metalurgia3106 SGWaAP
0.567oceliarska2294 SGWaAP
0.568strojárska15796 SGWaAP
0.571sklárska4570 SGWaAP
0.580prášková_metalurgia708 SGWaAP
0.588hutnícky5309 SGWaAP
0.589gumárenská1396 SGWaAP
0.592taviaci_pec718 SGWaAP
0.594zlievarenstvo496 SGWaAP
0.595oceliareň6912 SGWaAP
0.600šachtová_pec491 SGWaAP
0.603zlievarenský517 SGWaAP
0.607cementárska420 SGWaAP
0.609železiarska1209 SGWaAP
0.613trieskové_obrábanie659 SGWaAP
0.618žiaruvzdorný2359 SGWaAP
0.624výkovok998 SGWaAP