Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000metalurgia3106 SGWaAP
0.341hutníctvo6626 SGWaAP
0.466zlievarenstvo496 SGWaAP
0.485strojárstvo19092 SGWaAP
0.494elektrotechnika17485 SGWaAP
0.498metalurgický1486 SGWaAP
0.504materiálové_inžinierstvo816 SGWaAP
0.515hutnícky5309 SGWaAP
0.516mikroelektronika1559 SGWaAP
0.520metalurgická787 SGWaAP
0.525petrochémia1003 SGWaAP
0.526baníctvo16576 SGWaAP
0.543elektrotechnický8231 SGWaAP
0.546strojárska15796 SGWaAP
0.556strojársky_priemysel3570 SGWaAP
0.556sklárstvo1094 SGWaAP
0.558strojársky10701 SGWaAP
0.561strojníctvo813 SGWaAP
0.567mineralógia1773 SGWaAP
0.571gumárenský_priemysel778 SGWaAP
0.573hutnícka5841 SGWaAP
0.573geofyzika1209 SGWaAP