Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000metafyzika7150 SGWaAP
0.312fenomenológia2209 SGWaAP
0.331dialektika4899 SGWaAP
0.360filozofická29642 SGWaAP
0.365epistemológia1151 SGWaAP
0.377metafyzická3950 SGWaAP
0.384hermeneutika1755 SGWaAP
0.404ontológia3082 SGWaAP
0.417metafyzický3257 SGWaAP
0.429gnóza1400 SGWaAP
0.433Kant7742 SGWaAP
0.435Aristotelova2029 SGWaAP
0.436filozofia190327 SGWaAP
0.438materialistická3135 SGWaAP
0.443pozitivistická722 SGWaAP
0.445aristotelovská815 SGWaAP
0.446racionalizmus3906 SGWaAP
0.448Hegel6179 SGWaAP
0.449mystika10291 SGWaAP
0.450semiotika1639 SGWaAP
0.451gnozeológia462 SGWaAP
0.452scholastická825 SGWaAP
0.454transcendentálna2050 SGWaAP