Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000metafyzik421 SGWaAP
0.389racionalista1259 SGWaAP
0.445mysliteľ16980 SGWaAP
0.448materialista3595 SGWaAP
0.467filozof66898 SGWaAP
0.488mystik5625 SGWaAP
0.498osvietenec2494 SGWaAP
0.500pozitivista564 SGWaAP
0.517naturalista678 SGWaAP
0.526teológ30012 SGWaAP
0.530učenec17657 SGWaAP
0.532scholastik692 SGWaAP
0.534existencialista612 SGWaAP
0.538gnostik1389 SGWaAP
0.538okultista1413 SGWaAP
0.540relativista638 SGWaAP
0.548logik2169 SGWaAP
0.549evolucionizmus659 SGWaAP
0.549sofista1216 SGWaAP
0.552exegéta932 SGWaAP
0.552stoik1654 SGWaAP
0.557racionalistický771 SGWaAP