Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000metafyzický3257 SGWaAP
0.239transcendentálny1283 SGWaAP
0.273ontologický1966 SGWaAP
0.304transcendentný1560 SGWaAP
0.334filozofický23675 SGWaAP
0.345existenciálny2757 SGWaAP
0.374metafyzická3950 SGWaAP
0.377noetický500 SGWaAP
0.408transcendencia2468 SGWaAP
0.412gnozeologický486 SGWaAP
0.417metafyzika7150 SGWaAP
0.419materialistický3326 SGWaAP
0.428metafyzické1496 SGWaAP
0.430transcendentno1484 SGWaAP
0.440dialektický1881 SGWaAP
0.454myšlienkový17976 SGWaAP
0.457epistemologický525 SGWaAP
0.458transcendentná1465 SGWaAP
0.459pojmový1387 SGWaAP
0.462racionalistický771 SGWaAP
0.464ontologická2011 SGWaAP
0.474svetonázorový1242 SGWaAP
0.475mystický9320 SGWaAP
0.485metaforický3168 SGWaAP