Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000metafyzické1496 SGWaAP
0.338transcendentálne510 SGWaAP
0.358rozumové3031 SGWaAP
0.373ontologické573 SGWaAP
0.384transcendentné715 SGWaAP
0.392materialistické1353 SGWaAP
0.405existenciálne1105 SGWaAP
0.406dialektické768 SGWaAP
0.414filozofické10273 SGWaAP
0.428metafyzický3257 SGWaAP
0.431metafyzická3950 SGWaAP
0.436bytostné1912 SGWaAP
0.440súcno2864 SGWaAP
0.453transcendencia2468 SGWaAP
0.472transcendentálny1283 SGWaAP
0.475nadprirodzené5151 SGWaAP
0.481transcendentno1484 SGWaAP
0.488ezoterické1661 SGWaAP
0.494postmoderné1489 SGWaAP
0.496transcendentná1465 SGWaAP
0.498myšlienkové4110 SGWaAP
0.504ontologická2011 SGWaAP
0.504metafyzika7150 SGWaAP
0.505idealistické858 SGWaAP
0.507bytie77242 SGWaAP