Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000metafyzická3950 SGWaAP
0.285ontologická2011 SGWaAP
0.322transcendentná1465 SGWaAP
0.355transcendentálna2050 SGWaAP
0.374metafyzický3257 SGWaAP
0.377metafyzika7150 SGWaAP
0.397filozofická29642 SGWaAP
0.413transcendencia2468 SGWaAP
0.431metafyzické1496 SGWaAP
0.433existenciálna5915 SGWaAP
0.452bytostná3398 SGWaAP
0.452transcendentno1484 SGWaAP
0.455dialektická2001 SGWaAP
0.464dialektika4899 SGWaAP
0.472transcendentálny1283 SGWaAP
0.478myšlienková11798 SGWaAP
0.486materialistická3135 SGWaAP
0.487gnozeologická480 SGWaAP
0.487noetická490 SGWaAP
0.490existencialistická460 SGWaAP
0.491fenomenológia2209 SGWaAP
0.493metaforická1979 SGWaAP
0.493antropologická2797 SGWaAP
0.496mystická9575 SGWaAP