Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mestský361049 SGWaAP
0.522Mestský90429 SGWaAP
0.551župný14449 SGWaAP
0.554mestská541945 SGWaAP
0.584MsÚ37082 SGWaAP
0.587obecný57562 SGWaAP
0.597mestské88853 SGWaAP
0.617mestsky2035 SGWaAP
0.626magistrát68061 SGWaAP
0.628staromestský4148 SGWaAP
0.630petržalský12164 SGWaAP
0.639radnica106734 SGWaAP
0.648ružinovský5974 SGWaAP
0.649radničný679 SGWaAP
0.659mesto4882244 SGWaAP
0.668novomestský4073 SGWaAP
0.672miestny416901 SGWaAP
0.674mestské_zastupiteľstvo137645 SGWaAP
0.679prednostka_mestský2360 SGWaAP
0.681prednosta_MsÚ4572 SGWaAP