Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mestské_zastupiteľstvo137645 SGWaAP
0.159MsZ50628 SGWaAP
0.179zastupiteľstvo124234 SGWaAP
0.241miestne_zastupiteľstvo15564 SGWaAP
0.292MsR3196 SGWaAP
0.378obecné_zastupiteľstvo58249 SGWaAP
0.412Zastupiteľstvo1397 SGWaAP
0.426primátor512206 SGWaAP
0.463ustanovujúce_zasadnutie3036 SGWaAP
0.484prednosta_MsÚ4572 SGWaAP
0.485novozvolené1368 SGWaAP
0.493Obecný_zastupiteľstvo4434 SGWaAP
0.498poslanec1113479 SGWaAP
0.498hlavný_kontrolór23932 SGWaAP
0.514hlavná_kontrolórka5255 SGWaAP
0.520primátorka28952 SGWaAP
0.523viceprimátor25303 SGWaAP
0.548novembrová_komunálna1701 SGWaAP
0.551ustanovujúce2537 SGWaAP
0.557mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP
0.570MsÚ37082 SGWaAP
0.572zasadnutie250309 SGWaAP