Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mestská541945 SGWaAP
0.472Mestský90429 SGWaAP
0.49325144 SGWaAP
0.554mestský361049 SGWaAP
0.558staré_Mesto33333 SGWaAP
0.568bratislavská188230 SGWaAP
0.569Starý_Mesto12084 SGWaAP
0.578mesto4882244 SGWaAP
0.582miestne_zastupiteľstvo15564 SGWaAP
0.582Karlova_ves23659 SGWaAP
0.591novomestská2583 SGWaAP
0.592prímestská16041 SGWaAP
0.612staromestská6255 SGWaAP
0.612magistrát68061 SGWaAP
0.621radnica106734 SGWaAP
0.627Ružinov79686 SGWaAP
0.627Vrakuňa22843 SGWaAP
0.628Petržalka146042 SGWaAP