Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mestečko156478 SGWaAP
0.233malebné_mestečko2895 SGWaAP
0.304prímorské_mestečko1649 SGWaAP
0.403malebné14882 SGWaAP
0.404dedinka96948 SGWaAP
0.421kúpeľné_mestečko3859 SGWaAP
0.449prímorské_letovisko3359 SGWaAP
0.461prístavné8804 SGWaAP
0.462malebná_dedinka4253 SGWaAP
0.463prímorské4661 SGWaAP
0.504provinčné_mestečko589 SGWaAP
0.506starobylé9186 SGWaAP
0.526rybárska_dedinka1998 SGWaAP
0.531malebný11072 SGWaAP
0.537letovisko42750 SGWaAP
0.540neďaleké15596 SGWaAP
0.543neďaleko138935 SGWaAP
0.545pobrežné4582 SGWaAP
0.547malebná21836 SGWaAP
0.547turistické_letovisko1293 SGWaAP
0.548pobrežie107140 SGWaAP
0.549údolie100294 SGWaAP
0.552námestíčko3487 SGWaAP
0.554mesto4882244 SGWaAP