Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mesiáš16783 SGWaAP
0.064Mesiáš10142 SGWaAP
0.351boží_Syn11793 SGWaAP
0.360spasiteľ26960 SGWaAP
0.382prorok66430 SGWaAP
0.403Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.418Ježiš486700 SGWaAP
0.431Kristus313755 SGWaAP
0.431mesiášske913 SGWaAP
0.440Spasiteľ20871 SGWaAP
0.449zasľúbený1292 SGWaAP
0.454vykupiteľ1608 SGWaAP
0.458Antikrist3883 SGWaAP
0.466antikrist3932 SGWaAP
0.475mesiášska720 SGWaAP
0.491Ježiš_nazaretský1492 SGWaAP
0.499vzkriesenie30396 SGWaAP
0.504vzkriesený9590 SGWaAP
0.508zmŕtvychvstanie21680 SGWaAP
0.513Ježiš_Nazaretský1542 SGWaAP
0.516Izaiáš9340 SGWaAP
0.517zasľúbenie9200 SGWaAP