Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mesačník24531 SGWaAP
0.251dvojmesačník1900 SGWaAP
0.272dvojtýždenník4666 SGWaAP
0.311časopis412849 SGWaAP
0.337týždenník82345 SGWaAP
0.373magazín118584 SGWaAP
0.407občasník3441 SGWaAP
0.445dvojčíslo3062 SGWaAP
0.492Časopis2331 SGWaAP
0.499večerník6841 SGWaAP
0.517spravodaj7769 SGWaAP
0.517periodikum38863 SGWaAP
0.519Magazín1799 SGWaAP
0.538Revue3379 SGWaAP
0.546šéfredaktor48711 SGWaAP
0.547Knižný_revue1505 SGWaAP
0.562šéfredaktorka11503 SGWaAP
0.564Almanach566 SGWaAP
0.571Večerník2721 SGWaAP
0.590revue16663 SGWaAP
0.592almanach4538 SGWaAP