Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000meruôsmy1473 SGWaAP
0.488povstanie74043 SGWaAP
0.507štúrovec8822 SGWaAP
0.525národnooslobodzovací_boj1304 SGWaAP
0.541národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.544národné_povstanie6605 SGWaAP
0.546štúrovské1564 SGWaAP
0.559Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.559Hurban15758 SGWaAP
0.561memorandové824 SGWaAP
0.564Povstanie1386 SGWaAP
0.570protifašistické1133 SGWaAP
0.577národovec10698 SGWaAP
0.579Štúrovci2500 SGWaAP
0.584štúrovská5468 SGWaAP
0.588maďarizácia6848 SGWaAP
0.590národnooslobodzovací477 SGWaAP
0.592Štúr34337 SGWaAP
0.593obrodný_proces1904 SGWaAP
0.598Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.598kurucká865 SGWaAP
0.599národnostný_útlak1043 SGWaAP
0.603protifašistický_odboj4112 SGWaAP
0.604oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.606kurucký1138 SGWaAP
0.609sedliacke_povstanie525 SGWaAP
0.610kurucké744 SGWaAP
0.610československá_légia1579 SGWaAP
0.610revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.615uhorský_snem3548 SGWaAP
0.616národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP
0.619protifašistický1786 SGWaAP
0.621napoleonská_vojna1828 SGWaAP
0.621stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.622Pražský_jar3653 SGWaAP