Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000meruôsmy1473 SGWaAP
0.488povstanie74043 SGWaAP
0.507štúrovec8822 SGWaAP
0.525národnooslobodzovací_boj1304 SGWaAP
0.541národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.544národné_povstanie6605 SGWaAP
0.546štúrovské1564 SGWaAP
0.559Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.559Hurban15758 SGWaAP
0.561memorandové824 SGWaAP
0.564Povstanie1386 SGWaAP
0.570protifašistické1133 SGWaAP
0.577národovec10698 SGWaAP
0.579Štúrovci2500 SGWaAP
0.584štúrovská5468 SGWaAP
0.588maďarizácia6848 SGWaAP
0.590národnooslobodzovací477 SGWaAP
0.592Štúr34337 SGWaAP