Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000menovanie17756 SGWaAP
0.283vymenovanie36935 SGWaAP
0.542zvolenie49187 SGWaAP
0.556novovymenovaný2660 SGWaAP
0.558odvolávanie14369 SGWaAP
0.578kreovanie5835 SGWaAP
0.587nevymenovať4557 SGWaAP
0.599vymenovaný24904 SGWaAP
0.633menovať48167 SGWaAP
0.644odvolaný18480 SGWaAP
0.654obsadzovanie10633 SGWaAP
0.654tajné_hlasovanie7649 SGWaAP
0.657abdikácia4784 SGWaAP
0.666dozorná_rada46275 SGWaAP
0.669poradný_orgán11401 SGWaAP
0.670vymenovať86671 SGWaAP
0.673poverenie30925 SGWaAP