Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000menšinový16145 SGWaAP
0.450väčšinový19855 SGWaAP
0.451minoritný3691 SGWaAP
0.536majoritný5575 SGWaAP
0.551menšinové7110 SGWaAP
0.584menšinová17663 SGWaAP
0.601národnostná_menšina47681 SGWaAP
0.602menšina114372 SGWaAP
0.623majoritné1242 SGWaAP
0.626väčšinové4241 SGWaAP
0.653minoritné686 SGWaAP
0.661maďarská_menšina13584 SGWaAP
0.674národnostný11498 SGWaAP
0.678väčšinová9991 SGWaAP
0.707majorita12526 SGWaAP
0.710národnostná25380 SGWaAP
0.721menšinový_akcionár1539 SGWaAP
0.729dvojjazyčnosť1658 SGWaAP
0.729maďarský200544 SGWaAP
0.730minoritná2612 SGWaAP
0.733verejnoprávny6825 SGWaAP
0.737národnostné9000 SGWaAP