Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000menšinové7110 SGWaAP
0.338národnostné9000 SGWaAP
0.414národnostná_menšina47681 SGWaAP
0.429menšina114372 SGWaAP
0.435maďarská_menšina13584 SGWaAP
0.454menšinová17663 SGWaAP
0.505etnická_menšina4542 SGWaAP
0.507národnostná25380 SGWaAP
0.519minoritné686 SGWaAP
0.532etnické7005 SGWaAP
0.545väčšinové4241 SGWaAP
0.551menšinový16145 SGWaAP
0.567národnostný11498 SGWaAP
0.573rusínske3599 SGWaAP
0.586väčšinové_obyvateľstvo1559 SGWaAP
0.587nacionálne837 SGWaAP
0.597majoritné1242 SGWaAP
0.598jazykové20516 SGWaAP
0.598demokratické26181 SGWaAP
0.604národnostne_zmiešané1177 SGWaAP
0.607sebaurčenie6986 SGWaAP
0.608dvojjazyčnosť1658 SGWaAP
0.611maďarské41866 SGWaAP