Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000menšinová17663 SGWaAP
0.339národnostná25380 SGWaAP
0.389menšina114372 SGWaAP
0.421maďarská_menšina13584 SGWaAP
0.441národnostná_menšina47681 SGWaAP
0.454menšinové7110 SGWaAP
0.489etnická_menšina4542 SGWaAP
0.497väčšinová9991 SGWaAP
0.513nacionálna2433 SGWaAP
0.527nacionalistická10418 SGWaAP
0.533národne_orientovaná895 SGWaAP
0.547etnická30259 SGWaAP
0.555politická608959 SGWaAP
0.556národnostný11498 SGWaAP
0.560pravicová39813 SGWaAP
0.561ľavicová26769 SGWaAP
0.562autonomistická856 SGWaAP
0.568rómska87797 SGWaAP
0.579parlamentná52564 SGWaAP
0.584menšinový16145 SGWaAP
0.587národnostné9000 SGWaAP
0.590väčšinové_obyvateľstvo1559 SGWaAP
0.591náboženská126443 SGWaAP
0.594štátotvorná1068 SGWaAP
0.594konfesionálna1832 SGWaAP