Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000menšina114372 SGWaAP
0.270etnická_menšina4542 SGWaAP
0.356maďarská_menšina13584 SGWaAP
0.373národnostná_menšina47681 SGWaAP
0.389menšinová17663 SGWaAP
0.428etnická30259 SGWaAP
0.429menšinové7110 SGWaAP
0.440väčšinové_obyvateľstvo1559 SGWaAP
0.463národnostná25380 SGWaAP
0.518väčšinová9991 SGWaAP
0.532štátotvorný_národ1355 SGWaAP
0.532majoritné_obyvateľstvo1583 SGWaAP
0.533etnikum24624 SGWaAP
0.542národnosť73533 SGWaAP
0.549minorita11645 SGWaAP
0.550Róm205461 SGWaAP
0.564majorita12526 SGWaAP
0.565maďarská_národnosť11968 SGWaAP
0.568rómske_etnikum3915 SGWaAP
0.580národnostný11498 SGWaAP
0.584náboženská126443 SGWaAP
0.584etnicky5717 SGWaAP