Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000menševik1073 SGWaAP
0.260eser988 SGWaAP
0.459boľševik14514 SGWaAP
0.484internacionalista776 SGWaAP
0.522cárizmus577 SGWaAP
0.558samoderžavie611 SGWaAP
0.559monarchista891 SGWaAP
0.566bielogvardejec466 SGWaAP
0.571sociálny_demokrat25199 SGWaAP
0.586komunista120716 SGWaAP
0.590kontrarevolučná800 SGWaAP
0.593revizionista744 SGWaAP
0.594boľševická3900 SGWaAP
0.596boľševický4033 SGWaAP
0.596ultranacionalista1070 SGWaAP
0.600centrista742 SGWaAP
0.609postkomunista1016 SGWaAP
0.613socialista39758 SGWaAP
0.615oportunista2613 SGWaAP
0.615reformista1718 SGWaAP
0.615demokrat45238 SGWaAP
0.621marxista5377 SGWaAP
0.621reakcionár676 SGWaAP
0.621prozápadný1558 SGWaAP
0.622Ziuganov904 SGWaAP
0.623soviet5062 SGWaAP
0.625ukrajinský_nacionalista1007 SGWaAP
0.626agrárnik1551 SGWaAP
0.627opozičník1942 SGWaAP
0.631revolucionár13003 SGWaAP