Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000menševik1073 SGWaAP
0.260eser988 SGWaAP
0.459boľševik14514 SGWaAP
0.484internacionalista776 SGWaAP
0.522cárizmus577 SGWaAP
0.558samoderžavie611 SGWaAP
0.559monarchista891 SGWaAP
0.566bielogvardejec466 SGWaAP
0.571sociálny_demokrat25199 SGWaAP
0.586komunista120716 SGWaAP
0.590kontrarevolučná800 SGWaAP
0.593revizionista744 SGWaAP
0.594boľševická3900 SGWaAP
0.596boľševický4033 SGWaAP
0.596ultranacionalista1070 SGWaAP
0.600centrista742 SGWaAP