Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000memorandum32696 SGWaAP
0.122Memorandum4637 SGWaAP
0.406podpísané_memorandum801 SGWaAP
0.563podpísanie38400 SGWaAP
0.574rokovanie507179 SGWaAP
0.586strategické_partnerstvo3874 SGWaAP
0.591Deklarácia4711 SGWaAP
0.593deklarácia40467 SGWaAP
0.624signatár14904 SGWaAP
0.635podpísaná53535 SGWaAP
0.638rámcová18572 SGWaAP
0.641komuniké7965 SGWaAP
0.642rokovať170999 SGWaAP
0.646bilaterálne_rokovanie2302 SGWaAP
0.653podpísané9986 SGWaAP
0.653partnerstvo92251 SGWaAP
0.654medzivládna7992 SGWaAP
0.655dohoda780216 SGWaAP
0.662Dohoda24985 SGWaAP
0.667zmluva1287372 SGWaAP
0.672programové_vyhlásenie34004 SGWaAP
0.679pittsburská_dohoda1034 SGWaAP
0.679pakt19044 SGWaAP
0.680Pittsburský_dohoda768 SGWaAP
0.680parafovať583 SGWaAP