Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000memorandové824 SGWaAP
0.458turčiansky_Svätý1044 SGWaAP
0.522matičné3103 SGWaAP
0.536Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.561meruôsmy1473 SGWaAP
0.573Karol_Kuzmány1691 SGWaAP
0.579Hurban15758 SGWaAP
0.586Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.586evanjelická_fara2019 SGWaAP
0.587Francisci6950 SGWaAP
0.592bernolákovské672 SGWaAP
0.603Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.604účastinársky_spolok448 SGWaAP
0.606štúrovské1564 SGWaAP
0.611Viliam_Pauliny827 SGWaAP
0.615štúrovec8822 SGWaAP
0.617Martin_Rázus4907 SGWaAP
0.618Andrej_Hlinka14015 SGWaAP