Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000medzivojnový1793 SGWaAP
0.336predvojnový2945 SGWaAP
0.345medzivojnové_obdobie9416 SGWaAP
0.365medzivojnová3975 SGWaAP
0.385povojnový12103 SGWaAP
0.440medzivojnové1939 SGWaAP
0.472predvojnové2177 SGWaAP
0.476povojnové9881 SGWaAP
0.485predrevolučný632 SGWaAP
0.509predvojnová3032 SGWaAP
0.524šesťdesiaty34483 SGWaAP
0.532päťdesiaty26933 SGWaAP
0.537poprevratový624 SGWaAP
0.538povojnová13628 SGWaAP
0.555porevolučný2340 SGWaAP
0.566socialistické_Československo2007 SGWaAP
0.570predmníchovská1112 SGWaAP
0.574súdobý2738 SGWaAP
0.578predrevolučné472 SGWaAP