Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000medzivojnové_obdobie9416 SGWaAP
0.323medzivojnové1939 SGWaAP
0.327povojnové9881 SGWaAP
0.345medzivojnový1793 SGWaAP
0.363predvojnové2177 SGWaAP
0.368medzivojnová3975 SGWaAP
0.444povojnový12103 SGWaAP
0.478povojnová13628 SGWaAP
0.488predmníchovská1112 SGWaAP
0.489predvojnová3032 SGWaAP
0.493dvadsiate_storočie19288 SGWaAP
0.506predvojnový2945 SGWaAP
0.514devätnáste_storočie7927 SGWaAP
0.520šesťdesiaty34483 SGWaAP
0.545minulé_storočie89927 SGWaAP
0.554svetová_vojna223133 SGWaAP
0.555päťdesiaty26933 SGWaAP
0.555sedemdesiaty32078 SGWaAP
0.577bývalé_Československo11232 SGWaAP
0.582socialistické_Československo2007 SGWaAP
0.586osemdesiaty34599 SGWaAP
0.588porevolučné1207 SGWaAP