Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000medzivojnové1939 SGWaAP
0.307povojnové9881 SGWaAP
0.323medzivojnové_obdobie9416 SGWaAP
0.346predvojnové2177 SGWaAP
0.402medzivojnová3975 SGWaAP
0.440medzivojnový1793 SGWaAP
0.484povojnová13628 SGWaAP
0.490predmníchovská1112 SGWaAP
0.497porevolučné1207 SGWaAP
0.517habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.529poprevratové453 SGWaAP
0.537predrevolučné472 SGWaAP
0.539Československo117408 SGWaAP
0.540povojnový12103 SGWaAP
0.551postkomunistické781 SGWaAP
0.557ČSR39747 SGWaAP
0.560ponovembrové940 SGWaAP
0.564národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.568socialistické_Československo2007 SGWaAP
0.572predvojnová3032 SGWaAP
0.576československé11704 SGWaAP
0.579robotnícke_hnutie3336 SGWaAP