Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000medzivojnová3975 SGWaAP
0.358povojnová13628 SGWaAP
0.365medzivojnový1793 SGWaAP
0.368medzivojnové_obdobie9416 SGWaAP
0.402medzivojnové1939 SGWaAP
0.451súdobá3366 SGWaAP
0.458poprevratová951 SGWaAP
0.464povojnové9881 SGWaAP
0.467avantgarda8447 SGWaAP
0.470predvojnová3032 SGWaAP
0.507porevolučná1908 SGWaAP
0.524socialistický_realizmus5982 SGWaAP
0.533romantizmus12850 SGWaAP
0.535predmníchovská1112 SGWaAP
0.535expresionizmus3275 SGWaAP
0.536predvojnové2177 SGWaAP
0.539modernistická1544 SGWaAP
0.541nadrealizmus1563 SGWaAP
0.542povojnový12103 SGWaAP
0.546secesia4345 SGWaAP
0.549národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.552predrevolučná550 SGWaAP
0.555moderna22320 SGWaAP
0.567súveká1065 SGWaAP
0.570klasicizmus6827 SGWaAP
0.574historiografia11468 SGWaAP
0.574funkcionalizmus2099 SGWaAP
0.582historizmus2191 SGWaAP
0.583emigrantská841 SGWaAP
0.588avantgardná2742 SGWaAP
0.589proletárska2351 SGWaAP
0.591porevolučné1207 SGWaAP
0.594štúrovská5468 SGWaAP
0.594buržoázna6997 SGWaAP
0.596realizmus17755 SGWaAP
0.596československá82331 SGWaAP
0.597postmoderná6303 SGWaAP
0.603poprevratové453 SGWaAP
0.607predvojnový2945 SGWaAP
0.607funkcionalistická1951 SGWaAP
0.608postmoderna6053 SGWaAP
0.611surrealizmus5446 SGWaAP