Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000medzivojnová3975 SGWaAP
0.358povojnová13628 SGWaAP
0.365medzivojnový1793 SGWaAP
0.368medzivojnové_obdobie9416 SGWaAP
0.402medzivojnové1939 SGWaAP
0.451súdobá3366 SGWaAP
0.458poprevratová951 SGWaAP
0.464povojnové9881 SGWaAP
0.467avantgarda8447 SGWaAP
0.470predvojnová3032 SGWaAP
0.507porevolučná1908 SGWaAP
0.524socialistický_realizmus5982 SGWaAP
0.533romantizmus12850 SGWaAP
0.535predmníchovská1112 SGWaAP
0.535expresionizmus3275 SGWaAP
0.536predvojnové2177 SGWaAP
0.539modernistická1544 SGWaAP
0.541nadrealizmus1563 SGWaAP
0.542povojnový12103 SGWaAP
0.546secesia4345 SGWaAP
0.549národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.552predrevolučná550 SGWaAP
0.555moderna22320 SGWaAP