Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000medzivládna7992 SGWaAP
0.382multilaterálna2920 SGWaAP
0.471dvojstranná5846 SGWaAP
0.488medzivládny1730 SGWaAP
0.530bilaterálna12844 SGWaAP
0.544Medzivládny916 SGWaAP
0.563vrcholná_schôdzka1089 SGWaAP
0.568trojstranná1217 SGWaAP
0.569medzištátna5638 SGWaAP
0.574Severoatlantický1145 SGWaAP
0.575OBSE14469 SGWaAP
0.575signatárska639 SGWaAP
0.582ratifikácia12980 SGWaAP
0.586severoatlantická1391 SGWaAP
0.587WTO14118 SGWaAP
0.588OSN176156 SGWaAP
0.591multilaterálne1030 SGWaAP
0.592Západoeurópsky602 SGWaAP