Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000medická_záhrada1757 SGWaAP
0.101Medický_záhrada1526 SGWaAP
0.410Sad_Janko4243 SGWaAP
0.465Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.488Michalský5895 SGWaAP
0.499Zámocký4845 SGWaAP
0.501Staromestský3732 SGWaAP
0.510letná_čitáreň2170 SGWaAP
0.511Jakubovo_námestie1428 SGWaAP
0.512nábrežie_Dunaj5021 SGWaAP
0.513parčík9568 SGWaAP
0.523Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.528františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.534Partizánsky_lúka933 SGWaAP
0.537štrkovecké_jazero1089 SGWaAP
0.543michalská_brána1403 SGWaAP
0.546tržnica30134 SGWaAP
0.548Račiansky_mýtus797 SGWaAP
0.550Štrkovecký_jazero888 SGWaAP