Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000medializovať3973 SGWaAP
0.524nemedializovať403 SGWaAP
0.528spolitizovať1282 SGWaAP
0.532škandalizovať973 SGWaAP
0.552medializácia10933 SGWaAP
0.564ututlať3313 SGWaAP
0.585pretriasať3255 SGWaAP
0.620ututlávať660 SGWaAP
0.622dezinformovať911 SGWaAP
0.626diskreditovať3341 SGWaAP
0.627bagatelizovať5754 SGWaAP
0.640pertraktovať986 SGWaAP
0.641politizovať2061 SGWaAP
0.641utajovať3890 SGWaAP
0.646tutlať583 SGWaAP
0.655dementovať5845 SGWaAP
0.662kauza200705 SGWaAP
0.665prepierať2218 SGWaAP
0.667rozpitvávať2000 SGWaAP
0.671očierniť2434 SGWaAP
0.672neinformovať15509 SGWaAP
0.673dištancovať19107 SGWaAP
0.681zdiskreditovať5471 SGWaAP