Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000medializácia10933 SGWaAP
0.552medializovať3973 SGWaAP
0.554publicita14516 SGWaAP
0.623politizácia2661 SGWaAP
0.623antikampaň2517 SGWaAP
0.668bilbordová_kampaň781 SGWaAP
0.670diskreditačná_kampaň984 SGWaAP
0.673propagácia101706 SGWaAP
0.689kauza200705 SGWaAP
0.689odvysielanie7229 SGWaAP
0.695diskreditácia5071 SGWaAP
0.703štvavá_kampaň855 SGWaAP
0.704mediálna76701 SGWaAP
0.706zverejnenie105761 SGWaAP
0.708aféra30200 SGWaAP
0.709súdna_dohra822 SGWaAP
0.712celospoločenská8729 SGWaAP