Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mediálny68573 SGWaAP
0.464masmediálny1455 SGWaAP
0.531mediálna76701 SGWaAP
0.605mediálne16136 SGWaAP
0.611vydavateľský5770 SGWaAP
0.623médium677205 SGWaAP
0.625spravodajský22952 SGWaAP
0.635mienkotvorný2625 SGWaAP
0.638žurnalistický2303 SGWaAP
0.649mienkotvorné_médium2345 SGWaAP
0.656aktivistický624 SGWaAP
0.659bulvárny7136 SGWaAP
0.666dezinformačný759 SGWaAP
0.667bulvarizácia723 SGWaAP
0.667marketingový52189 SGWaAP
0.669reklamný74162 SGWaAP
0.673masmédium20581 SGWaAP
0.689verejnoprávne_médium11575 SGWaAP
0.693novinársky10911 SGWaAP
0.695politický357480 SGWaAP
0.701verejnoprávny6825 SGWaAP
0.701mediálne21048 SGWaAP
0.702inzertný4049 SGWaAP
0.702bulvárne_médium1923 SGWaAP
0.703mienkotvorná1976 SGWaAP
0.706intelektuálny15746 SGWaAP
0.712Médium3220 SGWaAP
0.714názorový8710 SGWaAP
0.717zákulisný2285 SGWaAP
0.719biznisový1069 SGWaAP
0.720masovokomunikačný_prostriedok3648 SGWaAP
0.726mienkotvorné836 SGWaAP
0.726mienkotvorný_denník1501 SGWaAP
0.727audiovizuálny11625 SGWaAP
0.730komunikačný57571 SGWaAP
0.734zahraničnopolitický4359 SGWaAP
0.734investigatívna_žurnalistika1842 SGWaAP