Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mediálny68573 SGWaAP
0.464masmediálny1455 SGWaAP
0.531mediálna76701 SGWaAP
0.605mediálne16136 SGWaAP
0.611vydavateľský5770 SGWaAP
0.623médium677205 SGWaAP
0.625spravodajský22952 SGWaAP
0.635mienkotvorný2625 SGWaAP
0.638žurnalistický2303 SGWaAP
0.649mienkotvorné_médium2345 SGWaAP
0.656aktivistický624 SGWaAP
0.659bulvárny7136 SGWaAP
0.666dezinformačný759 SGWaAP
0.667bulvarizácia723 SGWaAP
0.667marketingový52189 SGWaAP
0.669reklamný74162 SGWaAP
0.673masmédium20581 SGWaAP
0.689verejnoprávne_médium11575 SGWaAP
0.693novinársky10911 SGWaAP