Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mediálne21048 SGWaAP
0.655bulvárne703 SGWaAP
0.657politicky59897 SGWaAP
0.683bulvárne_médium1923 SGWaAP
0.693celoslovensky1612 SGWaAP
0.693spravodajsky1024 SGWaAP
0.695mediálna76701 SGWaAP
0.696mienkotvorná1976 SGWaAP
0.696tendenčne1944 SGWaAP
0.697celospoločensky1387 SGWaAP
0.697medializovať3973 SGWaAP
0.698spoločensky28617 SGWaAP
0.701mediálny68573 SGWaAP
0.703mienkotvorné_médium2345 SGWaAP
0.723publicisticky684 SGWaAP