Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mediálna76701 SGWaAP
0.453masmediálna3057 SGWaAP
0.531mediálny68573 SGWaAP
0.534masmédium20581 SGWaAP
0.588mediálne16136 SGWaAP
0.596marketingová62615 SGWaAP
0.609dezinformačná659 SGWaAP
0.610masmediálny1455 SGWaAP
0.618bulvarizácia723 SGWaAP
0.622mienkotvorná1976 SGWaAP
0.626žurnalistická3496 SGWaAP
0.638masovokomunikačný_prostriedok3648 SGWaAP
0.646médium677205 SGWaAP
0.647informačná166454 SGWaAP
0.651propagandistická4384 SGWaAP
0.663žurnalistika27301 SGWaAP
0.666Médium3220 SGWaAP
0.668mediálna_gramotnosť1928 SGWaAP
0.672bulvárna4523 SGWaAP
0.680mienkotvorné_médium2345 SGWaAP