Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000meštianstvo2519 SGWaAP
0.354šľachta27175 SGWaAP
0.385meštiactvo623 SGWaAP
0.400zemianstvo2507 SGWaAP
0.406úradníctvo985 SGWaAP
0.412uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.448robotníctvo2082 SGWaAP
0.463buržoázia8590 SGWaAP
0.466aristokracia7168 SGWaAP
0.467mešťan18882 SGWaAP
0.507feudálna3953 SGWaAP
0.507duchovenstvo7189 SGWaAP
0.508sedliactvo424 SGWaAP
0.520meštianske845 SGWaAP
0.529Uhorsko90302 SGWaAP
0.539roľníctvo3421 SGWaAP
0.543feudál3083 SGWaAP
0.546uhorské7705 SGWaAP
0.552feudálne1921 SGWaAP
0.557feudálny4643 SGWaAP
0.567revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.571buržoázne1014 SGWaAP
0.577buržoázna6997 SGWaAP
0.578šľachtická7747 SGWaAP
0.582protireformácia1975 SGWaAP
0.582poddanské1024 SGWaAP
0.583patricij1166 SGWaAP
0.583uhorský26642 SGWaAP
0.590poddanstvo2135 SGWaAP
0.591feudalizmus6612 SGWaAP
0.591šľachtické1395 SGWaAP
0.592robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.593absolutizmus2712 SGWaAP
0.599habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.600roľnícke2594 SGWaAP
0.603osvietenstvo7952 SGWaAP
0.603meštiacka1504 SGWaAP
0.605Habsburgovci8710 SGWaAP
0.605hornouhorské512 SGWaAP
0.605uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.606habsburské824 SGWaAP
0.607meštianska7803 SGWaAP
0.607protestantské2527 SGWaAP
0.607osvietenské632 SGWaAP
0.608slobodné_kráľovské5899 SGWaAP
0.609mocnárstvo947 SGWaAP
0.609cisárstvo5581 SGWaAP